شەکرە شار ڕازاوەیە بۆ پێشوازیکردن لە ساڵی نوێ"

شەکرە شار ڕازاوەیە بۆ پێشوازیکردن لە ساڵی نوێ

"شەکرە شار ڕازاوەیە بۆ پێشوازیکردن لە ساڵی نوێ"

ڕازاندنەوەی پارک و باخچە و دوورگە ناوەندیەکان بۆ پێشوازیکردن لە ساڵی نوێ، لەلایەن تیەکانی ئەندازەی پارک و باخچەکان.